Toptan Kuruyemiş AL Üyelik Sistemi

 

·          Toptan Kuruyemiş AL Üyesi kendisinin belirleyeceği bir “Kullanıcı adı (E-Mail)” ve “Şifre’ye” sahip olur.

 

·          Kullanıcı adı Toptan Kuruyemiş AL Üye’ye özeldir ve aynı Kullanıcı adı iki farklı Toptan Kuruyemiş AL Üye’ye verilmez.

 

·          Şifre sadece Toptan Kuruyemiş AL Üye tarafından bilinir. Toptan Kuruyemiş AL Üye dilediği zaman şifresini değiştirebilir.  Şifre'nin seçimi ve korunması tamamen Toptan Kuruyemiş AL Üye’nin sorumluluğundadır. 

 

·          Toptan Kuruyemiş AL Üye bilgisini Gizlilik Politikasına aykırı bir şekilde kesinlikle üçüncü kişilerle paylaşmaz veya üçüncü kişiler adına e-posta gönderimi yapamaz.

 

·          Kullanıcının Toptan Kuruyemiş AL Üyeliği gerektiren servislere bağlanabilmesi için Kullanıcı adını ve Şifresini girmesi gereklidir. Bu işlem www.toptankuruyemisal.com'a  “Giriş” olmak şeklinde tanımlanmıştır.

 

 

4. Toptan Kuruyemiş AL Üye'nin Yükümlülükleri

 

Toptan Kuruyemiş AL Üye, Web Site servislerinden yararlandığı sırada:

 

·          Kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından (şifre unutma gibi) doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu hallerde Toptan Kuruyemiş AL Üyeliği’nin sona erebileceğini,

 

·          Toptan Kuruyemiş ALtarafından verilen servislerin ve yazılımların telif hakkının Toptan Kuruyemiş AL ait olduğunu, bu yazılımları hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtmayacağını,

 

·          Toptan Kuruyemiş ALservislerini kullandığı sırada ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce, ifade, Toptan Kuruyemiş ALortamına eklediği dosyaların, gönderdiği kişilik bilgilerinin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve Toptan Kuruyemiş AL bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını,

 

·          Toptan Kuruyemiş ALtarafından sağlanan servislerde bazı hallerde 18 yaşından büyüklere ait bilgilerin yer alabileceğini bu sebeple Toptan Kuruyemiş AL sorumlu olmayacağını,

 

·          Toptan Kuruyemiş AL servislerinin kullanımı sırasında kaybolacak ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek bilgi mesaj ve dosyalardan Toptan Kuruyemiş AL sorumlu olmayacağını,

 

·          Toptan Kuruyemiş AL Üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından, dolayı gelebilecek zararlardan ötürü Toptan Kuruyemiş AL sorumlu olmayacağını,

 

·          Tehdit edici, ahlak dışı, politik içerikli, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına, Uluslararası anlaşmalara aykırı mesajlar göndermemeyi,

 

·          Toptan Kuruyemiş ALSistemi’ne eklenecek ve yayımlanacak yazışma, konu başlıkları ve rumuzları genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasını,

 

·          Diğer Toptan Kuruyemiş ALsistemi kullanıcılarını ve Toptan Kuruyemiş ALsistemine dahil firmaları taciz ve tehdit etmemeyi,

 

·          Diğer Toptan Kuruyemiş AL Üyelerinin Toptan Kuruyemiş ALservisini kullanmasını etkileyecek şekilde davranmamayı,

 

·          Kişi ya da kurumların isimlerini lekeleyici, çiğneyici, ahlaka aykırı, yakışıksız ya da kanun dışı materyal ya da bilgiler yayımlamamayı, basmamayı, dağıtmamayı,

 

·          Reklam yapmamayı, herhangi bir mal ya da hizmet satmamayı ya da satılmasına yönelik teklifte bulunmamayı, anket, yarışma ya da zincir mektup faaliyetlerinde bulunmamayı,

 

·          Diğer Toptan Kuruyemiş AL Üyelerinin bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek bilgi veya programlar göndermemeyi,

 

·          Toptan Kuruyemiş ALservisleri kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamının Toptan Kuruyemiş AL Üyelerinin rızası dahilinde olduğunu, Toptan Kuruyemiş AL Üyelerinin bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamı ile kendisine ait olduğunu, Toptan Kuruyemiş ALservisin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı Toptan Kuruyemiş AL hiçbir ad altında tazminat talep etmemeyi,

 

·          Toptan Kuruyemiş ALservislerini ticari ya da reklam amacıyla kullanmamayı,

 

·          Kurallara aykırı davrandığı takdirde Toptan Kuruyemiş AL gerekli müdahalelerde bulunma ve Toptan Kuruyemiş AL Üye’yi servis dışına çıkarma ve üyeliğe son verme hakkına sahip olduğunu,

 

·          Biz Danışmanlığın, Toptan Kuruyemiş ALsistemini ticari amaçla kullanabileceğini,

 

·          Kanunlara göre postalanması yasak olan bilgileri postalamamayı ve zincir posta (chain mail), yazılım virüsü (vb.) gibi gönderilme yetkisi olmayan postaları dağıtmamayı,

 

·          Başkalarına ait olan kişisel bilgileri kayıt etmemeyi, kötüye kullanmamayı,

 

·          Toptan Kuruyemiş AL Üye “Kullanıcı adı” ile yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu,

 

·          Toptan Kuruyemiş ALsistemine dahil bir firma tarafından gönderilebilecek bir promosyon Toptan Kuruyemiş AL Üyesi dışında bir başka şahıs tarafından teslim alınıyor ise ürünü teslim alan kişi, Toptan Kuruyemiş ALsistemine dahil firma adına ürünü kendisine teslim eden kişinin "ürünü kendisine gönderen kişiyi tanıdığına dair" ibraz edebileceği belgeyi imzalamak zorunda olduğunu, belge imzalanmadığı takdirde ürünün teslim edilmeyebileceğini ve dolayısı ile promosyonun teslim edilmeyebileceğini kabul ve taahhüt etmiştir.